O nás

Spoločnosť Holz-consulting s.r.o bola založená v roku 2012. Je to mladá spoločnosť na trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie takzvaných ECO palív, ako sú pelety, brikety a palivové drevo.

Naším cieľom je čo najviac zefektívniť spôsoby vykurovania a nájsť najvhodnejšie riešenia vykurovacích systémov tak, aby pri čo možno najnižších prevádzkových nákladoch bol dosiahnutý najvyšší možný stupeň pohodlia a komfortu.

Hlavné výhody vykurovania peletami:

Pohodlie

Vykurovacie zariadenia na drevné pelety spájajú špičkovú technológiu, jednoduchou obsluhou, vysokým komfortom a vynikajúcim dizajnom. Tieto zariadenia sú zárukou optimálneho efektívneho spaľovania s minimálnymi emisiami. 

Cenová výhoda

Vykurovanie drevnými peletami predstavuje reálnu alternatívu voči bežným (fosílnym) palivám. Pelety sa v posledných rokoch vyznačujú vysokou cenovou stabilitou. Celkové náklady na inštaláciu kotla a vykurovanie sú pri peletách porovnatelné oproti zemnému plynu. V prospech peliet vyznieva porovnanie vývoja cien s plynom a tiež porovnanie ročných nákladov na vykurovanie rodinného domu rôznymi palivami. Zabudovanie zariadenia na vykurovanie drevnými peletami podporuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Istota zásob

Palivo vyrobené z dreva je na Slovensku a v okolitých krajinách k dispozícii v dostatočnom množstve. Drevené pelety sa dajú právom považovať za trvalý zdroj  energie.

Ochrana prostredia

Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len toľko CO2, koľko prijme strom z atmosféry počas svojho rastu. Vykurovanie peletami je preto považované za CO2 - neutrálne s podstatným prínosom k ochrane ovzdušia. Toto môžeme dosiahnuť len šetrením energie a využívaním obnoviteľných zdrojov energie, kde má biomasa – pelety najväčší potenciál.