Brikety RUF

Briketa RUF, vhodná do akéhokoľvek typu vykurovacieho telesa určeného na spaľovanie dreva. Zvlášť vhodná do drevosplyňovacích kotlov - dlhá doba horenia.

Zloženie: 100% drevo (minimálne 85 % buk, 15%  dub, hrab, klen)
Výhrevnosť: 18-19 MJ/kg
Vlhkosť: menej ako 8 %
Balenie: 10 kg PDE vrecia
Sypná hmotnosť:  0,65 kg/tonu
Nákup: 175,- €/ton
           
Ceny sú uvedené bez DPH.