Drevené pelety

Čo sú to vlastne pelety

Pelety sú granule kruhového prierezu s priemerom 6 alebo 8 mm a s rôznou dĺžkou (6 až 50 mm ). Vyrábajú sa z kvalitnej drevnej suroviny ( čisté piliny alebo hobliny z mäkkého  či tvrdého dreva ) lisovaním za tepla. Používajú sa najmä v kotloch, krboch a pieckach určených na spalovanie peliet. Nie sú vhodné do kotlov, krbov alebo piecok určených na tuhé palivo ako je drevo a uhlie.

Pelety sú tiež veľmi ekologickým palivom, pretože sa vyrábajú z čistej škodlivými látkami nezaťaženej drevnej suroviny. Pri ich horení sa uvoľňuje veľmi malé množstvo oxidu uhličitého. Účinnosť spalovania peliet je perfektná. Zhorené pelety zanechávajú iba veľmi malé množstvo odpadu - popola, ktorý je ešte možné druhotne využiť ako výborné hnojivo.

 

Systémy na vykurovanie peletami:

Vykurovacie zariadenia na drevené pelety spájajú špičkovú technológiu s vysokým stupňom spľahlivosti, jednoduchej obsluhy, vysokým komfortom a vynikajúcim dizajnom. Tieto zariadenia sú zárukou efektívneho spaľovania s minmálnymi emisiami. Rozdiel medzi vykurovaním plynom alebo olejom a peletami nie je v podstate žiadný, jediný rozdiel spočíva v prevádzke, nakoľko palivá pevného skupenstva sa líšia vlastnosťami od kvapalných a plynných palív. Pelety sa v posledných rokoch vyznačujú vysokou cenovou stabilitou. Celkové náklady na inštaláciu kotla a vykurovanie sú pri peletách výhodnejšie oproti zemnému plynu. V prospech peliet vyznieva porovnanie cien s plynom a tiež porovnanie ročných nákladov na vykurovanie rodinného domu rôznymi palivami. Automatické zapaľovanie sa v kotloch postupne stáva štandardným vybavením. Stlačením gombíka spustíme elektrické zapaľovanie. Stačí 5 minút na to, aby sa zariadenie dostalo do požadovaných vykurovacích režimov. Pomocou závitovkového dopravníka sa drevené pelety úplne automaticky dopravia zo zásobníka do spaľovacieho priestoru horáka. Obsluha je jednoduchá a nenáročná.

Keď sa človek v súčasnosti rozhoduje aký typ vykurovania zvolí, hlavným kriteriom sú zriaďovacie a prevádzkové náklady. Náklady na zriadenie plynového vykurovania sú porovnatelné s vykurovaním peletami, náklady na vykurovanie tuhým palivom sú nižšie, ale prevádzkové náklady sú pri peletách nižšie, pričom komfort vykurovania je porovnatelný s vykurovaním plynom.

Na porovnanie:

1 kg peliet dodá 20MgJ enerie.

1000 kg peliet predatavuje:

  • 4590 KWh el. energie 
  • 5056 KWh zemného plynu 
  •   960 kg koksu
  • 1670 kg hnedého uhlia
  • 1200 kg brikiet 
  • 5 prm ukladaného dreva